A A A

Cele Fundacji

 1. Bezpłatna nauka języka francuskiego.
 2. Udostępnianie architektom i inżynierom dorobku naukowego Fundatora.
 3. Współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowmi i naukowymi.
 4. Popularyzacja wiedzy o Francji:
  -na podstawie zmodyfikowanego statutu Fundacji z dnia 11 lipca 2005 roku

Fundacja cele swoje realizuje poprzez:

 1. Utworzenia w Hrubieszowie gabinetu naukowego o profilu architektoniczno-urbanistycznym, udostępnianie zbiorów muzealnych,
  księgozbioru oraz dorobku naukowego i twórczego Profesora Stefana Du Chateau, kadrze naukowej i technicznej, inżynierom i architektom w Polsce, a także studentom oraz zapoznanie ich z osiągnięciami architektury i urbanistyki, w szczególności francuskiej poprzez liczne projekty i wynalazki Profesora Stefana Du Chateau, a także nawiązanie współpracy w tym zakresie z Politechniką Lubelską, Kielecką, Wrocławską, Warszawską, Lwowską.
 2. Udostępnienie studentom licznych makiet i projektów realizacji struktur przestrzennych węzłów sferycznych, publikacji oraz zdjęć dotyczących dorobku naukowo-twórczego Profesora Stefana Du Chateau, oraz stałą prenumeratę czasopism architektonicznych i urbanistycznych.
 3. Lansowanie artystów polskich we Francji.
 4. Wystawy pierodyczne w Polsce - zapoznanie publiczności polskiej ze współczesną sztuką francuską i epoką napoleońską.
 5. Przybliżenie Polakom ewolucji torem kultury rolnej na terenie Francji.
 6. Organizowanie i prowadzenie konferencji i sesji naukowych w zakresie statuowych zadań Fundacji.
 7. Tworzenie ośrodka nauki języka francuskiego w Hrubieszowie i rejonie hrubieszowskim.
 8. Aktywizowanie ludzi nauki, kultury i sztuki oraz całego społeczeństwa, w tym także społeczności polonijnej, do podejmowania działań służących celom Fundacji.
 9. Wspieranie działalności oraz współpracę z innymi osobami prawnymi fizycznymi, które prowadzą działalnośćzbieżną z działalnością statuowąFundacji.
 10. Współpracę w dziedzinie kulturalno-oświatowej, naukowo-technicznej i gospodarczej z Francją, Ukrainą, Białorusią oraz innymi państwami Unii Europejskiej.