A A A

HistoriaZ zamiarem postanowienia czegoś, co służyłoby hrubieszowskiemu społeczeństwu, nosił się zamiarem prawdopodobnie od dawna. Wcześniej nie sprzyjała temu prawdopodobnie sytuacja polityczna, aby z tak bliskiej, a tak dalekiej Francji zrobić coś dobrego dla ukochanej Ojczyzny, ZIemi, ludzi. Aż wreszcie przyszły sprzyjające warunki i czas, aby ten noszony w sercu zamiar nabrał realnego kształtu.


"Dnia siódmego czerwca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego czwartego roku w siedziebie Muzeum Regionalnego im. St. Staszica w Hrubieszowie przy ulicy 3-go Maja przed notariuszem Jackiem Łacińskim prowadzącym Kancelarię Notarialną w Hrubieszowie przy ulicy Dobrzańskiego Hubala 5 stawił się: STEPHANE DU CHATEU - Obywatel Republiki Francuskiej zamieszkały Villa des Arts 15, rue Hegesippe - Morean 75018 Paris - znany notariuszowi osobiście".

- LINK DO ZDJĘĆ AKTU NOTARIALNEGO -