A A A

I Forum Gospodarcze Powiatu i Miasta Hrubieszów

"Przedsiębiorstwa w dobie kryzysu - wyzwania i perspektywy" - pod takim tematem odbyło się w dniu 24 września 2009 r. w Hrubieszowskim Domu Kultury I FORUM GOSPODARCZE POWIATU I MIASTA HRUBIESZÓW. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Fundacji w osobach Prezesa Zarządu Mieczysława Zapały i Mariana Pawlaka.

 

***


Podczas konferencji zostały wręczone nagrody "Active Young Business People" młodym, wyróżniającym się przedsiębiorcom:

- Przemysławowi Kapuście - Agencja multimedialna "Realis" tworząca szeroko rozumiane multimedia rozpoczynając od cyfrowych nagrań dźwiękowych, nagrań video, prostych prezentacji multimedialnych, a kończąc na interaktywnych systemach informatycznych;

- oraz Markowi Poznańskiemu - firma POZI, która zajmuje się prospekcją i dokumentacją stanowisk archeologicznych, zabytków, inwestycji, terenów zielonych, miast itp. z powietrza, przy użyciu sprzętu paralotniarskiego.

W dalszej części spotkania głos zabrali prelegenci: Mariusz Kicia - Prezes Zarządu Account Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.; Radosław Tkaczyk - Z-ca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie; Marta Podlodowska - Specjalista/Konsultant Enterprise Europe Network przy LFR; Tomasz Zając - Prezes Stowarzyszenia Hrubieszowskiego "Lepsze Jutro" LGD i Zbigniew Jaworski - Lubelskie Centrum Korporacyjne Bank PEKAO S.A., którzy w ciekawy sposób przedstawili uczestnikom konferencji możliwości rozwoju przedsiębiorstw i ich dotowania ze środków UE w okresie kryzysu gospodarczego. Całość spotkania poprowadziła Wioletta Wilkos - Dyrektor Generalny ARL Sp. z o.o.


Po części oficjalnej odbył się bankiet, podczas którego lokalni przedsiębiorcy mieli możliwość zadawania pytań obecnym specjalistom oraz wymienić się własnymi doświadczeniami.


***


I Forum Gospodarcze Miasta i Powiatu Hrubieszów
Przedsiębiorstwa w dobie kryzysu - wyzwania i perspektywy
Hrubieszowski Dom Kultury, 24 września 2009 r. godzina 11:30

Referaty i wystąpienia:


"Kryzys - zagrożenie czy okazja inwestycyjna"
Mariusz Kicia-Prezes Zarządu Account Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.


Dotacje dla przedsiębiorców w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Radosław Tkaczyk- Z-ca Dyrektora Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

Enterprise Europe Network - wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki
Marta Podlodowska - Specjalista/Konsultant Enterprise Europe Network przy LFR

PROW - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Tomasz Zając- Prezes Stowarzyszenia Hrubieszowskiego, "Lepsze Jutro" Lokalna Grupa Działania

 

 

GALERIA »