A A A

Jubileusz 100 – lecia Urodzin Prof. Stefana du Chateau

W czwartek 25 IX 2008 r. odbyła się konferencja naukowa poświęcona Jubileuszowi 100 – Lecia Urodzin Prof. Stefana du Chateau, związanego z Hrubieszowem.

 

Sesję zorganizowały Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Stefana du Chateau oraz Burmistrz Miasta Hrubieszowa. Uczestnikami byli naukowcy z Politechniki Krakowskiej, Lubelskiej i Gdańskiej, z którymi profesor współpracował. Wzięli w niej też udział - dziennikarz wydawnictwa naukowego z Paryża, który przedstawił pomysł umieszczenia tablicy pamiątkowej, poświęconej profesorowi w budynku, gdzie mieściła się jego pracownia oraz przyjaciele architekta, którzy przypomnieli wspomnienia o nim.


O godz. 10.00 w kościele p. w. Św. Mikołaja odbyła się Msza Święta w intencji prof. Stefana Du Chateau i Jego żony Krystyny z domu Szeronos.


Konferencja odbyła się w Sali konferencyjnej Hrubieszowskiego Domu Kultury, a otworzyli ją – Burmistrz Miasta Hrubieszowa Zbigniew Dolecki oraz Przewodniczący Zarządu Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej Marian Pawlak.


Przemówienia i referaty wygłosili:

Burmistrz Hrubieszowa Zbigniew Dolecki

mgr Jan Du Chateau – Prezes Rady Honorowej Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau

Jerzy Krzyżewski – Prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego

prof. dr hab. inż. arch. Janusz Rębielak – Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

dr inż. Wiesław Nurek – politechnika Lubelska

mgr inż. arch. Henryk Buszko – były wieloletni Prezes Zarządu Głównego SARP

dr inż. arch. Stefan Niewitecki – Politechnika Gdańska

dr inż. arch. Marek Sztafrowski – Politechnika Gdańska

prof. dr hab. Andrzej Kokowski – Instytut Archeologii UMCS w Lublinie

mgr inż. arch. Jan Różalski – dziennikarz Editions „KASMIMR – LE – GRAND” z Paryża

mgr inż. arch. Maria Gmyz, Agata Jaworska, Bogdan Łasocha


Po konferencji wszyscy jej uczestnicy udali się na uroczysty raut.

 

zdjęcia >>