A A A

Konkurs Piosenki Francuskiej 2012

W dniu 10 maja 2012r. w HDK odbył się IX Konkurs Piosenki Francuskiej, który został zorganizowany przez Fundację Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Stefana i Krystyny du Chateau.
W konkursie udział wzięły dzieci z Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 5, Przedszkola z Koszar oraz Przedszkola ze Sławęcina. Przedszkolaki otrzymały Dyplomy za udział, natomiast przedstawicielom Przedszkoli wręczono statuetki. W Konkursie uczestniczyli również uczniowie ze Szkół Podstawowych z klas I-III S.P. nr 1 Hrubieszów, S.P nr 2 w Hrubieszowie, S.P nr 3 w Hrubieszowie, S.P Moniatycze, S.P Szychowice.
Komisja konkursowa dokonała oceny poziomu artystycznego i przyznała następujące miejsca:

I miejsce:
- Amelia Owsik S.P Moniatycze, klasa II
- Patryk Kasztelan S.P nr 1 Hrubieszów, klasa III
- Aleksandra Mięczak i Wiktoria Malinowska S.P nr 1 Hrubieszów, klasa III
II miejsce:
- Sara Adamczuk S.P nr 1 Hrubieszów, klasa I
III miejsce:
- Wiktoria Buczko, S.P nr 3 Hrubieszów, klasa II


Wszyscy uczestnicy ze Szkół Podstawowych otrzymali Dyplomy a przedstawicie tych szkół otrzymali statuetki.