A A A

Konkurs Piosenki Francuskiej - Czumów 2009

19 maja w pałacyku w Czumowie odbył się Konkurs Piosenki Francuskiej, w którym wystąpiło kilkudziesięciu wykonawców ze szkół podstawowych i gimnazjów powiatu hrubieszowskiego.

 

 

***

PROTOKÓŁ
z Konkursu Piosenki Francuskiej
„Concours de la chanson française”- 2009

Młodych artystów oceniała komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący - Roman Gumiela
Członkowie
- Krzysztof Gumiela,
- Emilia Feliksiak,
- Barbara Wlizło.


Uczestnikami konkursu byli wszyscy chętni uczniowie uczęszczający na zajęcia języka francuskiego prowadzone przez Fundację Przyjaźni i Kultury Polsko-Francuskiej im. Stefana i Krystyny du Chateau w Hrubieszowie.


Komisja konkursowa oceniała wykonawców pod względem wkładu pracy w opanowanie utworu muzycznego, poprawności językowej, walorów głosowych, doboru repertuaru i interpretacji utworu.


Prezentacje muzyczne zostały podzielone na 4 kategorie:
- Przedszkola,
- Szkoły Podstawowe KL.I - III.,
- Szkoły Podstawowe KL.IV - VI,
- Gimnazja - Licea


Po wysłuchaniu 35 utworów muzycznych, komisja konkursowa postanowiła przyznać nagrody następującym wykonawcom:


W kategorii Przedszkoli:
I miejsce - Przedszkole nr1 z Hrubieszowa,
II miejsce - Przedszkole nr 2 z Hrubieszowa,
III miejsce - Przedszkole nr 5 z Hrubieszowa,
Wyróżnienie - Przedszkole ze S.P w Uchaniach, Przedszkole ze Sławęcina.

 

W Kategorii SP, KL.I-III:
I miejsce - Przedstawiciele Fundacji: Agata Buta, Paweł Zienkiewicz, Szymon Ciężki
II miejsce - Jagoda Kraczuk KL I z SP w Moniatyczach
III miejsce - Natalia Gadzicka KL III z SP w Uchaniach
Wyróżnienie: Kamila Łopocka, Alicja Miścior z SP nr1 w Hrubieszowie.

 

W kategorii KL. IV-VI:
I miejsce - Agata Buta przedstawicielka Fundacji,
II miejsce - Konrad Zarek KL IV z SP w Uchaniach,
III miejsce - Monika Bajurko, Małgorzata Łukaszewicz KL V z SP nr 2 w Hrubieszowie, Sylwia Białek, Justyna Najczuk, Gabriela Lewandowska KL V z SP w Moniatyczach.
Wyróżnienie: Katarzyna Bucior KL IV z SP w Teratynie, Dominika Lewicka KL V z SP w Szychowicach

 

W kategorii Gimnazjum/ Liceum:
I miejsce - Elżbieta Kuźmińska i Artur Prażak - Fundacja, Paulina Zielińska - Fundacja
III miejsce - Kinga Panasiewicz - Fundacja

Na tym protokół zakończono.
Podpisy komisji


Hrubieszów, 19.05.2009 r.

 

***

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!!

 

***


Głównym organizatorem konkursu była Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko - Francuskiej im. Krystyny i Stefana Du Chateau w Hrubieszowie i jej prezes Marian Pawlak, który udostępnił wspaniałe zabytkowe wnętrze czumowskiego pałacyku.

GALERIA >>