A A A

Konkurs Wiedzy o Francji

17 maja w Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Stefana i Krystyny du Chateau odbyło się rozstrzygnięcie X edycji Konkursu Wiedzy o Francji.

Komisja w składzie:
1.Mieczysław Zapała - Przew. Zarządu Fundacji
2.Czesław Podgórski - Z-ca przew. Zarządu Fundacji
3.Aneta Danilczuk - Nauczyciel języka francuskiego
4.Aneta Tarłowska - Nauczyciel języka francuskiego
5.Wiesława Pirogowicz - Pracownik administracji


Stwierdziła, że do X edycji Konkursu Wiedzy o Francji organizowanej przez Fundację Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Hrubieszowie oraz Edition Casimir Le Grand
z Paryża przystąpiły 4 osoby.


Według oceny komisji wymagania określone regulaminem konkursu spełniają oraz na uznanie zasługują prace:
I miejsce: Natalia Puchala „Fryderyk Chopin. Pobyt w Polsce. Historia Żelazowej Woli”.
II miejsce: Aleksandra Biskup „Fryderyk Chopin – Okres Polski”.
III miejsce: Kinga Panasiewicz „Tajemnice Armoryki. Bretania”.

 

 

GALERIA »