A A A

Konkurs Wiedzy o Francji - edycja XIII

 

Dnia 20 maja 2013 roku do XIII Edycji Konkursu Wiedzy o Francji przystąpiło 9 osób.

 

Szkoły Podstawowe:

Jagoda Kraczuk kl. V – Moniatycze

Patryk Kasztelan kl. IV – Hrubieszów

Aleksandra Mięczak kl. IV – Hrubieszów

Mateusz Szewczyk kl. V – Fundacja

 

Fundacja:

Patryk Pałys kl. III – Gimnazjum

Amadeusz Raczyński kl. II LO – Fundacja

Magdalena Pawlos kl. II LO – Fundacja

Michał Raczyński kl. I LO – Fundacja

Dominika Kwiecińska kl. II LO – Fundacja

 

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Włodzimierz Piątkowski – Przewodniczący Zarządu Fundacji

 2. Aneta Danilczuk – Nauczyciel języka francuskiego

 3. Aneta Tarłowska -Nauczyciel języka francuskiego

stwierdza,że wymagania określone regulaminem konkursu spełniają

 • w kategorii Szkoły Podstawowej:

  1. Mateusz Szewczyk

  2. Aleksandra Mięczak

  3. Jagoda Kraczuk

 • w kategorii Gimnazjum/Liceum

  1. Dominika Kwiecińska

  2. Michał Raczyński

  3. Magdalena Pawlos

Laureaci zostali nagrodzeni nagrodami książkowymi.