A A A
  • Jan Kalisz "Uskrzydlić tę ziemię..."
    Jan Kalisz "Uskrzydlić tę ziemię..."

Książka Jana Kalisza

„Uskrzydlić tę ziemię …” to książka napisana przez znanego hrubieszowskiego pisarza - dokumentalistę Jana Kalisza z okazji przypadających w bieżącym roku 15 lat Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Stefana i Krystyny Małżonków Du Chateau.

***


Książka formatu A-4 w utwardzonych okładkach zawiera 181 stron z 17 rozdziałami i bibliografią. Znajdziemy w niej mnóstwo dokumentów, zdjęć rodzinnych rodu Du Chateau, przedstawicieli Fundacji oraz z różnych uroczystości czy konkursów, przesyłane widokówki, wiersze Wiery Kucharskiej, Władysława Misiury i Jana Polita, listy, referaty, sprawozdanie, rysunki, wspomnienia itp.


Jednym słowem, jak to w przypadku p. Jana Kalisza bywa jest to bogaty zbiór wiedzy o rodzinie Du Chateau i działalności ludzi z Fundacji. Warto tę książkę posiadać bo jest częścią historii naszego miasta Hrubieszowa.

---

Spis treści:
1. Refleksje o niespełnieniu – prezesa Mariana Pawlaka
2. Powstanie Fundacji
3. Historia rodu Du Chateau
4. Nadanie honorowego obywatelstwa miasta Hrubieszowa prof. Stefanowi Du Chateau
5. Smutna Wiadomość z Paryża
6. Cele i dokonania Fundacji
7. Nauka języka francuskiego
8. Współpraca z Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica
9. Wspieranie twórczości artystycznej
10. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej
11. Współpraca z UMCS
12. Plac Profesora Stefana Du Chateau
13. Konferencja Popularno – Naukowa
14. Wspomnienia prof. Zygmunta Drewnika
15. Wspomnienia Mieczysława zapały
16. Wspomnienia Marii Gryz
17. Dyplomy, nominacje, pisma
Bibliografia


***

 

Opracował

Marek Ambroży Kitliński