A A A
  • Konferencja Moja Mała Ojczyzna
    Konferencja Moja Mała Ojczyzna

Moja Mała Ojczyzna

W dniach 20 – 22 lutego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbyła się konferencja pod nazwą „Moja mała Ojczyzna”. Na zaproszenie organizatorów, w konferencji uczestniczył Prezes Fundacji Du Chateau - Marian Pawlak.

 

Po krótkim programie artystycznym w wykonaniu zespołu wokalnego NICOLAUS działającego przy Hrubieszowskim Domu Kultury, uczestników powitali i konferencję otwarli – Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa, Prezes TRH Jerzy Krzyżewski oraz prof. dr hab. Sławomir Patrycki. Słowo wstępne wygłosili również Dyrektor WOK Lublin dr Artur Sępocha i Burmistrz Hrubieszowa Zbigniew Dolecki.

 

Referaty wygłosili:
dr Andrzej Frejlich (KUL) – Muzeum jako miejsce i narzędzie komunikacji,
mgr Zdzisław Kosakowski – Jubileusz 580 – lecia powiatu hrubieszowskiego,
dr Paweł Skrzydlewski (KUL) – Rola Kultury w życiu człowieka,
mgr Halina Solecka – Animacja kultury w obszarze małych ojczyzn.


***


W drugim dniu uczestnicy konferencji poznając dziedzictwo kulturowe powiatu hrubieszowskiego udali się na wycieczkę dydaktyczną po „małej ojczyźnie” Śladami Stanisława Staszica po Ziemi Hrubieszowskiej.

 

Po południu, na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego głos zabrały:
dr Magdalena Marzec (KUL) - Edukacja polonistyczna wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych,
mgr Bożena Pawlina – Maksymiuk (Dyrektor GOK w Białej Podlaskiej) - Ocalić od zapomnienia.


***

 

W ostatnim dniu konferencji odbyła się Msza Święta w kościele pw. Świętego Mikołaja w Hrubieszowie w koncelebrze Proboszcza ks. prałata Kazimierza Gawlika oraz ks. kanonika Waldemara Malinowskiego, Proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Szpikołosach, kapelana TRH.

 

W godzinach południowych uczestnicy wysłuchali referatów:
Jerzego Krzyżewskiego, Prezesa TRH - Hrubieszów – historia miejscowości,
mgr Doroty Patyk (WOK Lublin) - Społeczności lokalne w ujęciu socjologicznym.


***

 

Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Hrubieszowski Józef Kuropatwa.


Organizatorem konferencji były:
Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie


Współorganizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie
Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie

 

GALERIA >>