A A A

Odejście Jadwigi Dąbrowskiej

Szanowni Państwo.

Redakcja czasopisma "Teczka"

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w Paryżu w wieku 84 lat dr Jadwigi Dąbrowskiej, wielkiej przyjaciółki i propagatorki naszej Fundacji.

Ciągle trudno nam się z tym pogodzić? Odszedł człowiek mądry, uczcicy i szlachetny.
Pani Jadwiga Dąbrowska od początku naszej działalności wspomagała Fundację i żyła jej problemami, troszczyła się o jej kondycję, rozwój i funkcjonowanie. Zaopatrywała bibliotekę Fundacji zarówno w pismo "Teczka" jak i inne wydawnictwa propagujące kulturę polską we Francji, a także literaturę i podręczniki francuskie, co pozwoliło Fundacji prowadzić lekcje języka francuskiego dla dzieci i młodzieży.

To dzięki Jej inicjatywie najzdolniejsi uczniowie mieli okazję kontynuować w Paryżu. Z tej formy kształcenia pod troskliwą opieką Pani Jadwigi Dąbrowskiej skorzystało 14 wychowanków naszej Fundacji.
U Pani Jadwigi znaleźli pomoc, opiekę i schronienie co pozwoliło im skorzystać z kursu, poznać Paryż i kulturę Francji.

Była inicjatorką wymiany kulturalnej młodzieży polskiej i francuskiej. Dzięki Jadwidze Dąbrowskiej kilkakrotnie przyjmowano w Fundacji grupy młodzieży z terenu Francji, którym umożliwiono zwiedzenie najciekawszych miejsc w mieście i regionie oraz poznanie polskich rówieśników.

Tacy ludzie jak dr Jadwiga Dąbrowska nie zdarzają się często, są wyjątkowi i tym bardziej odczuliśmy tę stratę. Niełatwo znaleźć słowa pociechy w tych trudnych dniach, możemy tylko wyrazić nadzieję, że czas złagodzi ból i to poczucie straty.
Prosimy przyjąć od nas wyrazy szczerego współczucia.

Z głębokim żalem żegnamy:

Rada i Zarząd Fundacji