A A A

Pierwsza Rada Honorowa

Prof. Stefan du Chateau powołał osobiście pierwszą Radę Honorową Fundacji, w skład której weszli:

 

 

- Jan Du Chateau - prawnik, najstarszy członek rodziny Du Chateau w Polsce

 

 

 

- Stanisław Jurczuk - prezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego

 

 

 

- Jan Zamoyski - ostatni Ordynat Rodu Zamoyskich

 

 

 

- Helena Bojarczuk - dyrektor Muzeum im. St. Staszica w Hrubieszowie

 

 

 

- Andrzej Urbański - dyrektor Muzeum Okręgowego w Zamościu

 

 

 

- Jacek Łaciński - notariusz

 

 

 

- Marian Pawlak - rzeczoznawca majątkowy

 

 

 

- Alfred Przybysz - dyrektor Hrubieszowskiego Domu Kultury

 

 

 

- Bolesław Pyc - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im St. Staszica w Hrubieszowie

 

 

 

- Bogdan Leszczuk - inspektor Kuratorium Oświaty i Wychowania w Zamościu