A A A

Rada Honorowa Fundacji

Obecny Skład Rady Honorowej:

 

 

- Jan Du Chateau -

(przewodniczący Rady Honorowej; najstarszy członek rodziny Du Chateau)

 

- Jerzy Krzyżewski -

(v-ce przewodniczący Rady Honorowej)

 

- Bartłomiej Bartecki -

(członek Rady Honorowej)

 

- Emilia Feliksiak -

(członek Rady Honorowej; dyrektorka Hrubieszowskiego Domu Kultury)

 

- Zofia Klocek -

(sekretarz Rady Honorowej; dyrektorka Biblioteki w Uchaniach)

 

- Izabela Zin -

(członek Rady Honorowej)

 

- Czesław Podgórski -

(członek Rady Honorowej)

 

- Kazimierz Łukiewicz -

(członek Rady Honorowej)

 

- Jan Nowak -

(członek Rady Honorowej)

 

- Justyna Wojtiuk -

(członek Rady Honorowej)