A A A

Skład Rady Honorowej i Zarządu Fundacji

Rada Honorowa Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau w Hrubieszowie IV kadencji na swym pierwszym posiedzeniu odbytym w dniu 14 lipca 2009 r. ukonstytuowała się w następującym składzie:

1. Jan Du Chateau – Prezes Rady Honorowej Fundacji
2. Jerzy Krzyżewski – W-ce Prezes
3. Barbara Wlizło – Sekretarz Rady Honorowej Fundacji
4. Emilia Feliksiak
5. Grażyna Temporowicz
6. Zofia Klocek
7. Kazimierz Łukiewicz
8. Lucyna Piątkowska
9. Izabela Kulczyńska
10. Marian Pawlak


***


Członkowie Rady Honorowej Fundacji IV kadencji obecni na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2009 r. podjęli jednogłośnie uchwałę o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Zarządu Fundacji IV kadencji Panu Mieczysławowi Zapale zakreślając miesięczny termin na skompletowanie i zatwierdzenie przez Radę składu osobowego Zarządu Fundacji.


***


Obecni na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2009 r. członkowie Rady honorowej Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko – Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau w Hrubieszowie jednogłośnie zatwierdzili zaproponowany przez Pana Mieczysława Zapałę skład Zarzadu Fundacji IV kadencji w osobach:

1. Mieczysław Zapała – Przewodniczący Zarządu Fundacji
2. Czesław Podgórski – W-ce Przewodniczący Fundacji
3. Marian Pawlak – członek Zarządu Fundacji
4. Tomasz Zając – członek Zarządu Fundacji
5. Stanisław Jurczuk – członek Zarządu Fundacji