A A A

Troja - Sen Henryka Schliemanna

1 marca o godzinie 14 w Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana z okazji otwarcia wystawy „Troja - Sen Henryka Schliemanna”. O godzinie 17 odbyło się oficjalne otwarcie wystawy, w której oprócz gospodarzy, zaproszonych gości i władz samorządowych, uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz władz wojewódzkich. W uroczystościach udział wzięli również przedstawiciele Fundacji - członek zarządu Marian Pawlak oraz przewodniczący Rady honorowej - Jan Du Chateau z rodziną.


Na pytania dziennikarzy lokalnych i ogólnopolskich mediów odpowiadali: Prof. Andrzej Kokowski – dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dr Alix Hänsen – dyrektor Muzeum Prahistorii i Archeologii Wczesnohistorycznej w Berlinie, Barbara Wlizło – dyrektor Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie, Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski, Jan Mołodecki – Wójt Gminy Hrubieszów oraz mgr Anna Hyrchala i mgr Bartłomiej Bartecki – kuratorzy wystawy.


Konferencja prasowa w całości została zarejestrowana przez Radio RTM Staszic – materiał opublikujemy po jego zmontowaniu.


Dyrektor Muzeum, pani Barbara Wlizło poinformowała, że w obecnej chwili instytucja zanotowała już ponad 4 tysiące rezerwacji biletów na wystawę.

---

Troja - Sen Henryka Schliemanna - wystawa w Muzeum w Hrubieszowie
Marzec – Maj 2010


Zabytki archeologiczne z rozsławionej w „Iliadzie” Homera Troi, są bez wątpienia jedną z najciekawszych i najbardziej pożądanych ekspozycji w Europie, natomiast postać wielkiego odkrywcy – Henryka Schliemanna jest dla archeologii ucieleśnieniem triumfu romantycznej idei poszukiwania skarbów zaginionych cywilizacji.


Nie powinien zatem dziwić fakt, że o możliwość prezentacji zbiorów berlińskiego Muzeum Prahistorii i Archeologii Wczesnohistorycznej (Museum für Vor- und Frühgeschichte), ubiegały się i nadal ubiegają się największe i najważniejsze muzea na świecie. Bezcenna kolekcja licząca kilkaset zabytków, w trakcie swojej pierwszej w historii wizyty w Polsce w 2006/2007 roku przyciągnęła do sal wystawienniczych niemal 70 tysięcy zwiedzających w całym kraju. Nigdy jednak nie zagościła w południowo-wschodniej Polsce.


Dzięki zaufanym partnerom oraz długim negocjacjom uzyskano ostatecznie zgodę na zorganizowanie ekspozycji w siedzibie Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. Uzupełnieniem fenomenalnych eksponatów z Berlina są kolekcje zabytków z Państwowego Muzeum Archeologicznego i Muzeum Narodowego w Warszawie.


Jest to wydarzenie o bezprecedensowym znaczeniu szczególnie dla regionu hrubieszowskiego jak też dla całego województwa lubelskiego.

---

Komitet Honorowy organizacji wystawy:

- Przewodniczący Honorowego Komitetu – dr Wojciech Brzeziński - Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie

- dr Krzysztof Grabczuk - Marszałek Województwa Lubelskiego

- Józef Kuropatwa – Starosta Hrubieszowski

- Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski

- prof. dr hab. Lena Kolarska Bobińska – Poseł do Parlamentu Europejskiego

GALERIA »

 

 

Foto: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie