A A A
  • Kazimierz Wielki
    Kazimierz Wielki

Współpraca z Editions Casimir-Le-Grand

Nawiązana latem 1999 r., przybrała formę oficjalną w roku następnym – 2000, kiedy to oba stowarzyszenia podpisały porozumienie ustalające warunki i cele współdziałania.
Trwa zatem już dziesięć lat.


W planie współpracy najważniejsze miejsca zajmują:

1. Konkurs "Connaissance de la France" związany z nauką języka francuskiego i całorocznym opracowaniem pisemnym wybranego przez ucznia tematu. Zakończenie Konkursu odbywa się w maju i Komisja Konkursowa działająca przy Fundacji dokonuje oceny prac wybierając z nich najlepsze i przyznając 3 Nagrody oraz 1 Wyróżnienie.

Uczestnik, któremu przyznano I Nagrodę otrzymuje miesięczny pobyt w Paryż i udział w Kursie Języka Francuskiego przy Institut de Langue Francaise.

Pobyt i naukę opłaca Stowarzyszenie Editions Casimir-Le-Grand.
Pozostali laureaci otrzymują Nagrody książkowe, a dla wszystkich Fundacja organizuje uroczą wycieczkę krajoznawczą.


2. Drugim punktem naszej współpracy było nauczanie języka francuskiego i poszerzenie jego zasięgu na miejscowości poza Hrubieszowem, gdzie obecnie jest on nauczany w kilku szkołach podstawowych i jednym Liceum.


3. Związane z tym było i jest nadal zaopatrywanie Fundacji w książki i tygodniki francuskie – czym zajmuje się właśnie Stowarzyszenie Editions Casimir-Le-Grand działające w Paryżu.


4. W pierwotnych planach Fundacji i Editions Casimir-Le-Grand było zorganizowanie wymiany międzyszkolnej z Francją. W roku szkolnym 2006/2007 taki projekt był bliski
realizacji, ponieważ udało się Stowarzyszeniu Editions Casimir-Le-Grand nawiązać bardzo
korzystny kontakt ze szkołą francuską na prowincji, która była gotowa taką wymianę prowadzić.


5. Udaną imprezą był natomiast wyjazd do Francji Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Hrubieszowskiej kierowanego przez panią Grażynę Temporowicz wraz z
Delegacją Fundacji Du Chateau.

Dzięki uprzejmości Rektora Polskiej Misji Katolickiej Zespół mógł wystąpić w sali
parafialnej przy rue Marsoulan - dla publiczności polonijnej, o co wystarało się Stowarzyszenie Editions Casimir-Le-Grand. Uczestnicy zostali przyjęci osobiście przez Rektora Stanisława Jeża w siedzibie Misji oraz mogli skorzystać z darmowego noclegu w Domu Misji w La Ferte-sous-Jouarre, gdzie zostali nadzwyczaj gościnnie przyjęci przez Siostrę Wiktorię rodem z Hrubieszowa.

Wszyscy udali się też na Cmentarz w Montmorency, gdzie są pochowani Stefan i Krystyna Du Chateau.

Dalszy pobyt i występy Zespołu odbyły się w Departamencie DEUX – SEVRES, gdzie spotkania miały charakter bardzo przyjacielski...

Podczas całej tej wyprawy towarzyszył polskim gościom jako tłumacz pan Jan Różalski, członek naszego Stowarzyszenia Editions Casimir-Le-Grand.


6. Zgromadzone w siedzibie Fundacji francuskie publikacje wymagały skatalogowania i uporządkowania. W tej sprawie Editions Casimir-Le-Grand zawarło umowę z panią Dorotą Krakiewicz, która pracę tę wykonała bardzo sumiennie. Zaopatrywanie Biblioteki trwa zresztą nadal, co pozwala paniom uczącym języka i młodzieży być na bieżąco z tym, co dzieje się we Francji.


Jakby ukoronowaniem tej długoletniej współpracy było zaproszenie 2 osób należących do Editions Casimir-Le-Grand - p. Jadwigi Dąbrowskiej i p. Jana Różalskiego - na Sesję zorganizowaną przez Fundację z okazji Stulecia Urodzin Profesora Du Chateau 25 września 2008 roku.

Przybyli na nią przyjaciele i uczniowie profesora - architekci z Paryż i z całej Polski.
Wygłoszono cały szereg bardzo ciekawych referatów, a także wspomnień osobistych o Profesorze, z których wynikało, że profesor Du Chateau był nie tylko znakomitym i twórczym w swej dziedzinie fachowcem, ale również człowiekiem wielkiego serca. Nie darmo pod jego portretem w sali Fundacji mieści się cytat jego słów o "smaku dawania".Źródło

www.teczka-paris.blogspot.com