A A A

XIII Międzynarodowa Sesja Studenckich Kół Naukowych

W dniu 24 maja 2013 roku w Zamościu odbyła się XIII Międzynarodowa Sesja Studenckich Kół Naukowych zorganizowana przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji. Podczas Sesji dokonano otwarcia wystawy przez rektora Uczelni prof. Jana Andresiaka ukazującą dorobek naukowy prof. Stefana du Chateau zwłaszcza w sferze struktur przestrzennych z okazji 105 rocznicy jego urodzin. W uroczystościach uczestniczyli członkowie Rady i zarządu Fundacji wraz z architektem Bogdanem Łasochą, który jest wychowankiem prof. oraz opiekunem koła Naukowego Budowlani przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu.


Miesiąc czerwiec i październik to cykl spotkań w ramach obchodów "Święta Patrona" 105 rocznicy urodzin prof. Stefana du Chateau - Fundacja gościła w swoich murach przyjaciół znamienitych prof. architektów z Francji i Polski.

- prof. Rene Motro - Francja
- prof. Tadeusz Barucki - Politechnika Warszawska wraz z małżonką
- prof. Romuald Tarczewski - Politechnika Wrocławska

W czasie trzydniowej wizyty naukowcy spotkali się z Radą i Zarządem Fundacji, młodzieżą uczącą się języka francuskiego w Fundacji oraz byłymi uczniami prof. Stefana Du Chateau.
Uczestniczyli też w spotkaniu działacze kultury Pani Zofia Klocek - dyr. Gminnej Biblioteki czy też sąsiad znający osobiście prof. du Chateau Pan Bolesław Jaroszyński.
W kolejnym dniu znakomici goście wraz z władzami Fundacji złożyli wizytę Prezydentowi Zamościa proponując wspólne warsztaty i konferencję pod auspicjami Politechniki Wrocławskiej poświęcone znakomitemu architektowi.
Efektem tej wizyty jest kolejne wydawnictwo prof. Tadeusza Boruckiego, poświęcone twórczości i życiu zawodowemu prof. Stefana Du Chateau sfinansowane przez MIędzynarodowe Sympozjum Naukowe IASS zorganizowane w dniach 23 - 27 września przez Politechnikę Wrocławską - Wydział Architektury. Książka ta przyblliza nie tylko dzieła, lecz także i osobę ich twórcy.