A A A

Zarząd

Skład Zarządu Fundacji:

 

 

- Włodzimierz Piątkowski -

(Prezes zarządu Fundacji)

 

- Bogumiła Dragan-Szkodzińska -

(W-ce Prezes zarządu Fundacji)

 

- Stanisław Sitarz -

(członek Zarządu Fundacji)

 

- Stanisław Krasnopolski -

(członek Zarządu Fundacji)